Arbeidsvilkår hos Vestnes Fjordhotell

I det siste har vi fått henvendelser angående manglende tariffavtale ved hotellet, og ønsker derfor å komme med oppklaring.

 

Som NHO-medlemsbedrift har vi alltid satt standarden høyt når det gjelder å ivareta våre ansattes rettigheter. Et av mine første steg da jeg overtok som daglig leder, var å sikre at lønningene våre var i tråd med riksavtalen mellom NHO og Fellesforbundet for perioden 2022-2024. Det er viktig for oss å gi våre ansatte den tryggheten de fortjener når det gjelder lønn, og vi kan garantere lønninger til de ansatte innenfor denne avtalen.

I 2023 ønsket vi å formalisere en tariffavtale, og kontaktet jurist. Da ble vi gjort oppmerksomme på at man som arbeidsgiver ikke har myndighet til å inngå en slik avtale uten et fagforbund som motpart.

Vi ønsket å oppmuntre våre ansatte til å organisere seg, og inviterte derfor inn Fellesforbundet for å overbevise de ansatte. Dette hadde ønsket effekt, og flere av våre ansatte valgte å organisere seg. Prosessen med å etablere en formell tariffavtale er derfor godt i gang, og sammen med Fellesforbundet har vi jevnlig kontakt med NHO for å få fortgang i prosessen.

Vi ønsker å takke våre ansatte for deres engasjement, og ser frem til at en formell avtale kommer på plass.

Ta gjerne kontakt om du, eller din bedrift, har ytterligere spørsmål eller tilbakemeldinger.